ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி நிலையிலான தேர்வு 2023: Staff selection commission combined Graduate level examination

183

மத்திய பணியாளர்கள் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படவுள்ள ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி நிலையிலான தேர்விற்கு நாள்: 17.04.2023 விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.கவிதா ராமு, இ.ஆ.ப., அவர்கள் தகவல்.