நாளை புதுக்கோட்டை நகரில் மின்தடை பகுதிகள்…

311

தைலா நகர் , பெரியார் நகர் , ராம் நகர் , ஜீவா நகர் , வசந்தபுரி நகர் , கவிதா நகர் , அபிராமி நகர் , பழனியப்பா நகர் , பால நகர் , பள்ளத்திவயல் , வேப்பங்குடி , மேலகாயம் பட்டி , காயம்பட்டி , ராயப்பட்டி , செட்டியாபட்டி , கேடயாபட்டி , செம்பாட்டூர் , புத்தாம்பூர் , வடவாளம் , இச்சடி , முள்ளூர் , வடசேரிபட்டி , சித்தனாவாசல் , இரும்பாலி , உடையாண்டிபட்டி , வாகைப்பட்டி , அம்மன் பேட்டை , மேலூர் , கிளியூர் , முத்துடையான் பட்டி , வாகைப்பட்டி , மாணிக்கம்பட்டி , கே கே நகர் , ரங்கம்மாள் சத்திரம் , சிட்கோ தொழிற்பேட்டை , தாவுத் மில் , சிட்கோ தொழிற்பேட்டை , சிப்காட் நகர்…ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் வினியோகம் இருக்காது.