முதல்_மாலை
ஊர் பொது மாலையுடன் களைகட்டத்தொடங்கியது!
மாசிமக 2022 திருவிழா!

568

குளமங்கலம் அருள்மிகு பெருங்காரையடி மிண்ட அய்யனார் திருக்கோவில் முதல் மாலை ஊர் பொது மாலையுடன் களைகட்டத்தொடங்கியது!

மாசிமக 2022 திருவிழா! 😍😍🙏

புதுகை_குலமங்களம்