பேரூராட்சித் தலைவர்கள் பொறுப்பேற்பு

633

பொன்னமராவதியில் பேரூராட்சி தலைவராக சுந்தரி அழகப்பன் மற்றும்
துணைத்தலைவராக வெங்கடேசன் வெற்றி சான்றிதழ் பெற்று பெறுப்பேற்பு.