புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு…

912

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு…

புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் 15க்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் வேட்பாளர்கள் போட்டி என தகவல்…

புதுக்கோட்டை அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு…