புதுக்கோட்டை நகராட்சி திமுக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அறிவிப்பு

2013

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திமுக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அறிவிப்பு

புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்டம் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு