அறந்தாங்கி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 12.3.2022 சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை மின் நிறுத்தம்..

658

அறந்தாங்கி

அறந்தாங்கி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 12.3.2022 சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் என்பதை தெரிவிக்க படுகிறது…

பொன்னமராவதியில் வருகின்ற மார்ச் 12 சனிக்கிழமை மின் நிறுத்தம். மின் வாரியம் அறிவிப்பு.