அறந்தாங்கி நகராட்சி முடிவுகள்

1168

அறந்தாங்கி உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் முழுவிபரம்

வார்டு 1: திமுக

வார்டு 2 : திமுக

வார்டு 3: திமுக

வார்டு 4: திமுக

வார்டு 5 :திமுக

வார்டு 6: திமுக

வார்டு 7 : காங்கிரஸ் :

வார்டு 8 : திமுக

வார்டு 9 : திமுக

வார்டு 10 : திமுக

வார்டு 11 : திமுக

வார்டு 12 : சுயேச்சை

வார்டு 13: அதிமுக

வார்டு 14 : காங்கிரஸ்

வார்டு 15: திமுக

வார்டு 16 : திமுக

வார்டு 17 : அதிமுக

வார்டு 18 : அதிமுக

வார்டு 19 : திமுக

வார்டு 20 : திமுக

வார்டு 21 : தேமுதிக

வார்டு 22 : திமுக

வார்டு 23 : காங்கிரஸ்

வார்டு 24 : சுயேச்சை

வார்டு 25 : திமுக

வார்டு 26 : திமுக

வார்டு 27 : சுயேச்சை