அறந்தாங்கி நகராட்சி தலைவராக திரு.ஆனந்த்

757

அறந்தாங்கி நகர்மன்றத் தலைவராக
திரு. ஆனந்த் இராஜேந்திரன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.